Hôm nay:

 

Tổng hợp các thẻ lệnh điều kiện thường dùng trong Blogspot

Đại Phi 0 nhận xét ,

 - Như các bạn đã biết Blogspot là một nền tảng blog khá mạnh và phổ biến trên thế giới vì vậy để phát triển một trang trên nền tảng này không phải khó cũng không dễ ăn. Việc tùy biến các mẫu Blogspot template và hiệu chỉnh lại giao diện chức năng và hiển thị theo ý thích của mình là điều mất rất nhiều thời gian và khó khăn đối với newbie. Cũng chính vì vậy mà việc áp dụng các thẻ điều kiện vào Blogspot template là rất quan trọng để tạo ra được một template độc lập và sáng tạo. - Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiêu đến các bạn những thẻ thường dùng trong Blogspot, tuy chưa đầy đủ lắm nhưng đây là công sức mình bỏ ra cả tuần nay sưu tầm về được chỉ mong giúp ích được cho những bạn newbie mới tham gia vào cộng đồng Blogspot.

 - Mình cũng mong sao thông qua bài viết này để có một nơi để các Blogger tham gia hội ý và góp ý giúp đỡ nhau trong cộng đồng Blogspot.

P/S: Các cao thủ Blogspot nếu có đi ngang qua mà thấy thiếu sót hoặc sai thiếu chỗ nào xin chỉ giáo.

1.Chỉ hiện thị trên trang chủ (home)
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

2.Chỉ hiện thị trên trang index (home, label, archive)
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

3.Chỉ hiện thị trên trang tĩnh (page)
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>

4.Chỉ hiện thị trên trang lưu trữ (archive)
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>

5.Chỉ hiện thị trên trang bài viết (post)
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

6.Chỉ hiện thị trên trang tĩnh & bài viết (page & post)
<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>

7.Chỉ hiện thị trên trang nhất định
<b:if cond='data:blog.url == "http://daiphi.com"'>

8.Chỉ hiện thị trên trang nhãn (label)
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

9.Chỉ hiện thị trên trang nhãn nhất định (label name)
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Blogger&quot;'>

10.Chỉ hiện thị trên trang tác giả bài viết (author post)
<b:if cond='data:displayname == "author-name"'>

11.Chỉ hiện thị trên trang 404
<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>

12.Chỉ hiện thị khi có backlink
<b:if cond='data:post.showBacklinks'>

13.Chỉ hiện thị trên trang mobile (khi kich hoạt giao diện mobile)
<b:if cond='data:blog.pageType == "data:blog.isMobile"'>
hoặc
<b:if cond='data:blog.isMobile'>

14.Trên trang nhiều bài viết áp dụng bài viết đầu tiên
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>

15.Trên trang post có link tiêu đề
<b:if cond='data:post.link'>


16.Mô tả ngắn gọn
<data:post.snippet/>


17.Bài viết có dấu ngắt dòng
<b:if cond='data:post.hasJumpLink'>
hoặc
<b:if cond='data:blog.url != data:post.hasJumpLink'>
JumpLink test
<data:post.jumpText/> 

18.Chỉ hiện thị trên trang kết quả tìm kiếm
<b:if cond='data:blog.searchQuery == &quot;tu khoa&quot;'>

19.Hiện thị từ khóa kết quả tìm kiếm & trên trang kết quả tìm kiếm
<b:if cond='data:blog.searchQuery'>
No posts for search: <data:blog.searchQuery/>
</b:if>
20.Các lệnh điều kiện: in, not in, and, or
<b:if cond='data:blog.pageType in {"static_page","item"}'>
Noi dung chi hien thi cho trang tinh & bai viet
</b:if> 

<b:if cond='data:blog.pageType not in {"static_page","item"}'>
Noi dung khong hien thi cho trang tinh & bai viet
</b:if> 

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" and data:blog.pageType == "item"'>
Noi dung chi hien thi cho trang tinh & bai viet
</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" or data:blog.pageType == "item"'>
Noi dung chi hien thi hoac trang tinh hoac bai viet
</b:if>


21.Lấy ảnh đầu tiên trong post làm thumbnail
<b:if cond='data:post.firstImageUrl'>
<img border='0' expr:src='data:post.firstImageUrl' expr:title='data:post.title' height='150px' width='190px'/>
</b:if>

22.Lấy ảnh thumbnail kích thước 72x72 auto
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
<a expr:href='data:post.url'>
<img class='post-thumbnail' expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnailUrl' height='72px' width='72px'/></a>
 </b:if>


Kết hợp 1 điều kiện:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
Tao ở trang chủ
<b:else/>
Còn lại là của tao
</b:if>

Kết hợp 2 điều kiện:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Tao ở trang chủ
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
Tao ở trang nhãn
<b:else/>
Còn lại là của tao
</b:if>
</b:if>


23.Thẻ điều kiện khi bài viết có nhãn nào đó
<b:if cond='data:post.labels any (l => l.name == "TÊN NHÃN")'>


P/S: Áp dụng các thẻ điều kiện với nhau thì ta có thể tùy biến Blogspot hoàn toàn theo ý thích của mình, hay tận dụng các thẻ này để sáng tạo một trang Blogspot chuyên nghiệp và độc đáo không đụng hàng bất cứ Blogspot nào. 

No comments:

Post a Comment