Sản Phẩm

Giới hạn số bài viết hiển thị trên trang tìm kiếm của Blogspot

Nếu bạn đang sử dụng công cụ tìm kiếm mặc định của Blogspot thì bạn sẽ thấy một nhược điểm của công cụ này đó là không phân trang rõ ràng về kết quả hiện thị bài viết ít hoặc nhiều không giống số lượng bài viết hiển thị như trong trang Label.
Để quy định số lượng bài viết hiển thị trong trang label ta thêm đoạn ?&max-results=10  vào sau liên kết trang label. Nhưng đối với trang label là trang cố định còn trang kết quả tìm kiếm lại phụ thuộc vào từ khóa mà người dùng nhập vào.

Giả sử trang label của bạn quy định mỗi trang label hiển thi 10 bài viết và bạn cũng muốn trang kết quả mà người dùng tìm kiếm cũng hiển thị 10 kết quả tìm kiếm trên mỗi trang. Việc này không khó nếu như bạn biết chút ít về HTML

Để thực hiện thủ thuật nhỏ này bạn cần truy cập vào trang Blogspot >> Mẫu >> Chỉnh sữa HTML

Trong khung HTML ta tìm đến đoạn HTML của form search hay còn gọi là hộp tìm kiếm.
Thông thường nó bắt đầu bằng đoạn
<form action='/search'
 Sau khi tìm được đoạn form search ta thêm đoạn code sau vào là ok.
<input type="hidden" name="max-results" value="10"/>


Từ giờ nếu người dùng nhập từ kháo vào form tìm kiếm trên web/blog của bạn thì kết quả trả về sẽ được giới hạn số kết quả bài viết được hiện thị ở mỗi trang là 10.

Để tăng hoặc giảm số bài viết hiện thị ở trang kết quả bạn chỉ cần chỉnh lại số 10 được in màu đỏ trong đoạn code
1 Comments
  1. Tôi đã áp dụng và đúng như mong đợi nhưng nó lại mất số phân trang thay vì giống như search nhãn :(.

    ReplyDelete
Liên hệ quảng cáo