Những thẻ gọi dữ liệu trong Blogspot bạn nên biết - Data Tags

Nếu bạn muốn tùy biến sâu hơn vào template trong blogspot thì bạn không được bỏ qua bài này. Đây là những thẻ dữ liệu chủ yếu trong blogspot . Nó dạng như function vậy. Việc thuộc và hiểu những thẻ này rất quan trọng nếu bạn muốn gắn bó với blogspot lâu dài.


Các bài đăng trong blogspot được hình thành từ các Data Tags - thẻ gọi dữ liệu của bài viết như: Tiêu đề, tác giả, ngày, giờ đăng bài, nhãn, comments,... Hôm nay mình sẽ tổng hợp các thẻ gọi dữ liệu này để thuận tiện cho việc chỉnh sửa trong template.
Cấu trúc khai báo chung:
<data:[giá trị]/>
Bảng giá trị và ý nghĩa:
// Phần chung của toàn bộ blog:
- blog.title
- blog.pageType
- blog.url
- blog.homepageUrl
- blog.pageTitle
- blog.encoding
...
// Phần header:
- title
- description
...
// Phần trong bài đăng:
- post.dateHeader
- post.timestamp
- post.title
- post.id
- post.body
- post.author
- post.authorUrl
- post.authorProfileUrl
- post.addCommentUrl
- post.firstImageUrl
- data:blog.postImageThumbnail
- data:post.thumbnailUrl
- post.url
- post.snippet
...
// Phần label:
- label.name
- label.url
- label.isLast
...
// Phần comment:
- comment.body
- comment.timestamp
- comment.author
- comment.authorUrl
- comment.deleteUrl
- post.numComments
...
// Phần widget:
- title
- content

Hiển thị tiêu đề của blog
Kiểu trang trên blog (item, archive, index, search...-thường kèm điều kiện).
Hiển thị URL của trang hiện hành.
Hiển thị URL trang chủ blog.
Hiển thị tiêu đề trang hiện tại.
Áp dụng mã chuẩn cho blog (VD: UTF-8).


Hiển thị tiêu đề blog.
Hiển thị phần mô tả của blog.


Hiển thị ngày tháng đăng bài.
Hiển thị thời gian của bài đăng
Hiển thị tiêu đề bài đăng.
Hiển thị ID của bài đăng.
Hiển thị nội dung bài đăng.
Hiển thị tên tác giả bài đăng.
Hiển thị đường dẫn mặc định tới hồ sơ của tác giả bài đăng.
Hiển thị đường dẫn tới hồ sơ của tác giả bài đăng.
Hiển thị đường dẫn tới phần thêm nhận xét.
Hiển thị hình ảnh đầu tiên trong bài đăng.
Hiển thị hình ảnh với kích thước 72x72 px
Hiển thị hình ảnh thu nhỏ ngoài trang chủ
Hiển thị url bài đăng
Hiển thị mô tả ngắn của bài đăng.


Hiển thị nhãn của bài đăng.
Hiển thị đường dẫn tới trang nhãn của bài đăng.
Nhãn được hiển thị cuối cùng của bài đăng (Kèm điều kiện).


Hiển thị nội dung nhận xét.
Hiển thị thời gian của nhận xét.
Hiển thị tên tác giả nhận xét.
Hiển thị đường dẫn tới hồ sơ tác giả nhận xét.
Hiển thị liên kết để xóa nhận xét.
Hiển thị số nhận xét của bài đăng


Hiển thị tiêu đề widget.
Hiển thị nội dung widget.