Hướng dẫn tạo link Scroll, bấm Link nhảy tới vị trí quy định trên trang

Sau thời gian dài nghỉ viết Blog thì hôm nay ad nhận được 1 comment của bạn Achilet Ly hỏi về vấn đề tạo link scroll trong bài viết trong bài "Cách sử dụng liên kết tiêu đề và liên kết đính kèm trong Blogspot", cũng nhân đây ad sẽ viết 1 bài ngắn về cách sử dụng cũng như vấn đề áp dụng tính năng này trên Blogspot.


Theo như nội dung mà bạn Achilet Ly cần thì mình nghĩ bạn có thể áp dụng Link Scroll là đơn giản nhất để giải quyết vấn đề của bạn.

Chức năng của Link Scroll khá đơn giản. Ví dụ bạn có bài viết link là:
https://www.daiphi.com/2017/03/rut-gon-link-kiem-tien-uy-tin-chap-nhan.html

Bạn tạo 1 link ngay đầu bài viết và khi khách truy cập click vào link đó thì nó sẽ nhảy tới vị trí mà bạn quy định. Chức năng này rất thích hợp cho bài viết nhiều chuyên mục nhỏ mà bài viết quá dài.

Khi bạn áp dụng Link Scroll thì link sẽ có dạng
https://www.daiphi.com/2017/03/rut-gon-link-kiem-tien-uy-tin-chap-nhan.html#diem-den

Bài viết hướng dẫn:

Bước 1: bạn đăng nhập vào Blogspot >>  vào chỉnh sửa bài viết chuyển sang dạng HTML và tìm đến vị trí mà bạn cần. (Nếu trên trang web thì tương tự bạn đăng nhập trinh quản lý và tìm trong code HTML)

Bước 2: Thêm đoạn code này vào vị trí mà bạn muốn nhảy tới
<div id="ten-danh-muc"></div>

Nếu thêm nhiều vị trí cần nhảy tới cho mỗi link thì bạn thay tên tương ứng.

Bước 3: Tạo link dẫn đến vị trí mà bạn quy định bằng cách thêm #ten-danh-muc sau link của bài viết đó.

Ví dụ link của bài viết này là:
https://www.daiphi.com/2018/09/huong-dan-tao-link-scroll-bam-link-nhay.html

Sau khi mình quy định click vào link này thì nó nhảy lên đầu bài viết: lên đầu bài viết
Link sẽ có dạng:
https://www.daiphi.com/2018/09/huong-dan-tao-link-scroll-bam-link-nhay.html#lendaubaiviet

Bước 4: Lưu bài viết lại và kiểm tra thử xem có hiệu quả không.