Cách ẩn hoặc hiển thị Widget trên các trang được chỉ định trên Blogspot mới nhất

Blogspot ngày càng được sử dụng nhiều trên thế giới và cả Việt Nam, đơn giản vì nó miễn phí, ổn định, tốc độ nhanh, tùy biến cao, dễ sử dụng và đặc biệt là vì nó là của Google.

Bài viết trước đây mình có giới thiệu đến các bạn bài viết về các thẻ điều kiện của Blogspot, áp dụng các thẻ đó thì các bạn có thể dễ dàng tùy biến trang blog của mình theo ý thích. Xem bài viết
Tổng hợp các thẻ lệnh điều kiện thường dùng trong Blogspot
Tuy nhiên trong phiên bản mới của Blogspot thì mình thấy còn có thể tùy biến ẩn hoặc hiện các Widget một cách dễ dàng và nhanh tùy theo nhu cầu, ẩn hoặc hiện các Widget trên các trang hoặc các bài viết hay nhãn thật dễ dàng.

Đầu tiên để ẩn hoặc hiện 1 Widget ta phải xác định được WidgetId của nó 
Ví dụ : HTML1, HTML2, Label1, Label2, Blog1, PageList1... để xác định bạn xem bài viết này
Cách xác định WidgetID của 1 Widget tiện ích trong Blogspot đơn giản và nhanh nhất
Sau khi xác định được WidgetID mà ta cần chỉnh sửa hoặc ẩn hiện thì ta vào "Chỉnh sửa HTML" chọn tiện ích mà cần chỉnh sửa


Cái ta đang tìm nằm trong khung màu đỏ ở hình dưới


Ta cần xác định được đoạn mã của widget và áp thêm các mã khác vào để ẩn/hiện widget đó:
<b:widget id='HTML2' locked='false' title='' type='HTML'>
Ta có các đoạn mã thẻ điều kiện để áp dụng

1. Chỉ muốn hiện thị tiện ích trên trang chủ ta thêm đoạn cond = 'data: view.isHomepage' trước id=';HTML2'
  <b:widget cond = 'data: view.isHomepage' id='HTML2' locked='false' title='' type='HTML'>
Nếu muốn là ngược lại là chỉ ẩn tiện ích trên trang chủ ta thêm dấu ! trước data: view.isHomepage
<b:widget cond = '! data: view.isHomepage' id='HTML2' locked='false' title='' type='HTML'>
2. Chỉ hiện thị trên trang index (home, label, archive)
 cond = 'data:view.isMultipleItems'
3. Chỉ hiện thị trên trang tĩnh (page)
cond = 'data:view.isPage'
4. Chỉ hiện thị trên trang lưu trữ (archive)
cond = 'data:view.isArchive'
5. Chỉ hiện thị trên trang bài viết (post)
cond = 'data:view.isPost'
6. Chỉ hiện thị trên trang tĩnh & bài viết (page & post)
cond='data:view.isSingleItem'>
7. Chỉ hiện thị trên trang nhất định
cond = 'data: view.url == "https://www.daiphi.com"'
Nếu có 2 hoặc nhiều Url
cond='data:view.url == "https://www.daiphi.com/1" or data:view.url == "https://www.daiphi.com/2"'
8. Chỉ hiện thị trên trang nhãn (label)
cond='data:view.isLabelSearch'
9. Chỉ hiện thị trên trang nhãn nhất định (label name)
cond='data:view.search.label == "Label1"'
Nếu có 2 hoặc nhiều nhãn
cond='data:view.search.label == "Label1" and data:view.search.label == "Label2"'
Chúc các bạn thành công