Cuộc sống muôn màu muôn dạng, bạn đi dọc hay ngang là do bạn chọn.

Bạn đang ở đâu trên con đường sự nghiệp, bạn đang ở đâu so với tiêu chuẩn của xã hội. Bạn đã học được gì ? Làm được gì ? Cống hiến gì cho xã hội ? Bạn thành công hay thất bại ? Bạn đã đến đỉnh vinh quan ?

Đừng chán nản nếu bạn vẫn đang long bong chưa định hình được tương lai của mình. Bạn quyết định tung hoành ngang hay dọc là tùy bạn nhé. Hãy đọc bài viết này để hiểu hơn về năng lực của bản thân.


0 Nhận xét